Tôi tìm thấy một khóa chính trong hộp và nó đã hết hạn.