Khi nào tôi sẽ nhận được phản hồi từ đội ngũ hỗ trợ?